top of page

14K 

Logotipo erraza, dotorea eta bisuala. K-k kalitatea eta profesionaltasuna irudikatzen du.

Irudi korporatiboaz gain, enpresarentzako beharrezko euskarriak diseinatu eta inprimatu ziren: bisita-txartelak, fidelizazioa, opari-bonoak, dendako errotulazioa eta enpresaren ibilgailua, kartelak, displayak, poltsak, pegatinak… 

Logotipo sencillo y elegante a la par que visual, la K representa calidad y profesionalidad.

Además de la imagen corporativa se diseñaron e imprimieron los diferentes soportes necesarios para la empresa: tarjetas de visita, fidelización, bonos regalo, rotulación tienda y vehículo empresarial, carteles,

displays, bolsas, pegatinas ... 

bottom of page